• Miks KOLOS Z RODOS

    Stopień zaawansowania wysyłek książki „Kuba – wyspa gratów” – 50%. Tymczasem Kolos z Rodos. Kolos, bo taki duży. Albo kolos, jak kolokwium w żargonie studenckim. Czyli…