Tag: nyayo

Kamnyayo

Opowieści o białych słoniach

W dawnych czasach, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, oznaką władzy królewskiej był biały słoń. Białe słonie nie pracowały i ogólnie nie przydawały się do niczego. Służyły wyłącznie celom prestiżowym….